EKSPERTYZY

Ekspertyzy dotyczące przyłączenia Borek do Podkowy Leśnej:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – 2000 r. przygotowane przez zespół pod kierunkiem dr hab. arch. Krzysztofa Domaradzkiego postuluje przyłączenie Borek do Podkowy.
  Studium zostało przyjęte uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 117/23/2000 z dnia 23.06.2000 r.
  Punkt 7 rozdziału 7 POSTULATY EKONOMICZNE – PROGRAMOWE uchwały:
  ” Pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych dla miasta, jest możliwe poprzez przyłączenie nowych terenów, co wymaga: – Konsultacji społecznych z mieszkańcami i właścicielami terenów proponowanych do przyłączenia;
  – Oficjalnego wystąpienia do Gminy Brwinów i podjęcia negocjacji odnośnie korekty granicy administracyjnej;
  – Wystosowania wniosku o zmianę granic administracyjnych do Zarządu Województwa Mazowieckiego.
  Z przestrzennego punktu widzenia do obszaru Podkowy Leśnej należy włączyć częściowo zabudowane obszary położone pomiędzy Al. Jerozolimskimi (drogą wojewódzką nr 719) i ul. Wiewiórek, na których zachowany jest charakter miasta – ogrodu.”
 2. Zachowanie trwałości projektu „Czyste życie”:
  – zapytanie do Ministerstwa Środowiska z 25 września 2012
  – odpowiedź Ministerstwa Środowiska z 23 listopada 2012
 3. Procedura zmiany granic gmin:
  – Opinia  Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 15 listopada 2013
 4. Brak przeciwskazań konserwatorskich dla przyłaczenia i nieobejmowanie Borek ochrona konserwatorską:
  – Opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 15 kwietnia 2014
 5. Ekonomiczne skutki przyłaczenia:
  Porównanie dochodów i kosztów dla Podkowy Leśnej i Brwinowa w roku 2014