WŁADZE

Zarząd
Prezes Zarządu     Ryszard Boratyn
Zastępca Prezesa Zarządu    Maria Siwik-Grużewska
Członek Zarządu    Izabela Jagosz-Kuchta
Członek Zarządu – Skarbnik     Michał Kuchta