WŁADZE

Zarząd
Prezes Zarządu     Ryszard Boratyn
Zastępca Prezesa Zarządu     Jarosław Walewski
Członek Zarządu      Maria Siwik-Grużewska
Członek Zarządu – Skarbnik     Michał Kuchta

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej     Izabela Jagosz-Kuchta
Członek Komisji Rewizyjnej      Renata Boratyn
Członek Komisji Rewizyjnej      Agata Walewska