WŁADZE

Zarząd
Prezes Zarządu Jacek Kunca
Wiceprezes Zarządu  Ryszard Boratyn
Członek Zarządu  Magdalena Ignaczak
Członek Zarządu – Skarbnik Michał Kuchta

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izabela Jagosz-Kuchta
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej  Maria Siwik-Grużewska
Członek Komisji Rewizyjnej  Renata Boratyn