O NAS

Założycielami Stowarzyszenia Wille Borki jest grupa mieszkańców Borek oraz Podkowy Leśnej, którzy postanowili uzyskać osobowość prawną, aby móc skuteczniej reprezentować mieszkańców osiedla i bronić ich interesów oraz zrealizować swój główny cel jakim jest przyłączenie Borek do Podkowy Leśnej. Stowarzyszenie zostało założone 25. października 2014 roku.

Chcemy tworzyć społeczeństwo obywatelskie, które ma prawo do samostanowienia i zgłaszania inicjatyw obywatelskich. Jedną z takich inicjatyw jest przyłączenie Borek do Podkowy Leśnej. Obecna przynależność administracyjna Borek do Brwinowa jest sztuczna i śmiało można ją nazwać żartem administracyjnym. Takego zdania jest ok. 70 % mieszkańców Borek, którzy podpisali wniosek o akcesję do Podkowy Leśnej.

Pragniemy aby nasze osiedle była dobrze zarządzane i rozwijało się zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami jego mieszkańców. Liczymy na współdziałanie  Podkowy Leśnej i Brwinowa, z którym możemy współpracować dalej w ramach Trójmiasta Ogrodów.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym dobro naszego osiedla leży na sercu i chcą aktywnie uczestniczyć w jego życiu.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu na stronach: