Borki Foto 2021

Dziękujemy wszystkim borkowianom za udział w naszym konkursie fotograficznym. Poniżej prezentujemy prace wybrane na wystawę zorganizowaną w ramach festiwalu Otwarte Ogrody oraz najlepsze prace wybrane przez naszych gości.

Grzegorz Małecki – 1. miejsce

Michał Kuchta – 2. miejsce

Ryszard Boratyn – 3. miejsce

Maria Siwik-Grużewska – 3. miejsce

Sirke Borzymowski
Sirke Borzymowski

Sirke Borzymowski
Marta Król
Maria Siwik-Grużewska
Agata Walewska
Anna Król
Anna Jęda