NASZE DZIAŁANIA

Stowarzyszenie prowadzi działalność przede wszystkim na rzecz przyłączenia dzielnicy Wille Borki do Podkowy Leśnej, o czym informujemy na stronie AKCESJA DO PODKOWY.

Jesteśmy też mocno zaangażowani w życie naszych społeczności lokalnych i tu nasza działalność realizuje się w dwóch płaszczyznach:

Utrzymujemy stały kontakt z członkami naszych lokalnych społeczności poprzez liczne spotkania, ten portal oraz nasze Publikacje