Spotkanie informacyjne w Pałacyku Kasyno – maj 2015

W sobotę 16 maja 2015 z inicjatywy Stowarzyszenia Nova Podkova w ramach spotkań Klubu Mieszkańca odbyło się spotkanie w Pałacyku Kasyno „Borki w Podkowie Leśnej – 10 argumentów za przyłączeniem Borek do Podkowy”.
W trwającym 3 godziny spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.
W trakcie spotkania Stowarzyszenia Wille Borki przedstawiło prezentację multimedialną na temat historii Borek i ich związku z Podkową Leśną. Przedstawiło też program i cele Stowarzyszenia oraz argumenty za przyłączeniem Borek do Podkowy. Zaprezentowane zostały również mapy, na których zaznaczone zostały tereny przyłączone do Podkowy od momentu jej powstania. Niektórzy z gości nie wiedzieli, że Podkowa Leśna powiększyła się na wschodzie o Klementynów, na południu o Młochówek, Zarybie i Borowiny , a na zachodzie o Stawisko.
Po prezentacji rozpoczęła się merytoryczna dyskusja. Od starszych mieszkańców dowiedzieliśmy, że Borki ostatecznie zostały włączone do Brwinowa w 1943 roku przez Niemców. Potwierdzili oni też, że Borki od zawsze uważane przez mieszkańców Podkowy były za integralną część Podkowy, a mieszkańcy Borek uważali się za Podkowian. Spotkanie zakończyło się zgodnym ustaleniem, że Borki powinny już dawno temu zostać przyłączone do Podkowy. Ponadto przyłączenie Borek jest w żywotnym interesie Podkowy Leśnej jeśli nie chce ona zostać szesnastym sołectwem gminy Brwinów.

6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG