Spotkanie informacyjne w Pałacyku Kasyno – maj 2015

W sobotę 16 maja 2015 z inicjatywy Stowarzyszenia Nova Podkova w ramach spotkań Klubu Mieszkańca odbyło się spotkanie w Pałacyku Kasyno „Borki w Podkowie Leśnej – 10 argumentów za przyłączeniem Borek do Podkowy”.
W trwającym 3 godziny spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.
W trakcie spotkania Stowarzyszenia Wille Borki przedstawiło prezentację multimedialną na temat historii Borek i ich związku z Podkową Leśną. Przedstawiło też program i cele Stowarzyszenia oraz argumenty za przyłączeniem Borek do Podkowy. Zaprezentowane zostały również mapy, na których zaznaczone zostały tereny przyłączone do Podkowy od momentu jej powstania. Niektórzy z gości nie wiedzieli, że Podkowa Leśna powiększyła się na wschodzie o Klementynów, na południu o Młochówek, Zarybie i Borowiny , a na zachodzie o Stawisko.
Po prezentacji rozpoczęła się merytoryczna dyskusja. Od starszych mieszkańców dowiedzieliśmy, że Borki ostatecznie zostały włączone do Brwinowa w 1943 roku przez Niemców. Potwierdzili oni też, że Borki od zawsze uważane przez mieszkańców Podkowy były za integralną część Podkowy, a mieszkańcy Borek uważali się za Podkowian. Spotkanie zakończyło się zgodnym ustaleniem, że Borki powinny już dawno temu zostać przyłączone do Podkowy. Ponadto przyłączenie Borek jest w żywotnym interesie Podkowy Leśnej jeśli nie chce ona zostać szesnastym sołectwem gminy Brwinów.

6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG