ARTYKUŁY PRASOWE

„Borki z osobowością prawną”  Kurier Południowy – wydanie pruszkowsko-grodziskie (nr 562), 2015-02-02

Osiedle Wille Borki nie rezygnuje”  WPR24 2014-06-27

Radni nie oddadzą Borek ”  Kurier Południowy – wydanie pruszkowsko-grodziskie (nr 530), 2014-05-23

Mieszkańcy Borek chcą do Podkowy Leśnej”   Biuletyn Miasta Podkowa Leśna nr  1/58/marzec 2014

Borki chcą do Podkowy”  Kurier Południowy – wydanie pruszkowsko-grodziskie (nr 519), 2014-02-28

Granica między Brwinowem i Podkową przesunięta?”  WPR24 2010-08-13