UZASADNIENIE

Argumenty za przyłączeniem Borek do Podkowy Leśnej :

 1. Uporządkowanie chaosu administracyjnego, który powstał po wybudowaniu drogi nr 719, wskutek czego po podkowiańskiej stronie pozostało kilka ulic będących we władaniu Brwinowa.
 2. Podatki (ponad 2 mln złotych) płacimy w Brwinowie, który  w nas nie  inwestuje , a korzystamy z całej infrastruktury w Podkowie – szkoły, ośrodki kulturalne, restauracje, lekarze, sklepy, kolejka WKD. Będąc w Podkowie, która jest małym miastem  pieniądze które wpłacamy szybciej do nas wrócą.
 3. Podkowa Leśna jest miastem-ogrodem, marką rozpoznawalną w Polsce, Brwinów gminą wiejsko-miejską. Wyższą jakość życia w Podkowie niż w Brwinowie pokazuje raport po badaniach przeprowadzonych na wiosnę 2014 r. przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”.
 4. Będąc w Podkowie powinniśmy mieć 2 radnych z terenu Borek (statystyka). W Brwinowie, szanse aby radnym mogła zostać osoba z Borek są znikome (statystyka) z uwagi na to, że jesteśmy w tym samym okręgu co reszta Brwinowa (razem z blokami itp.).  Mając 2 radnych (na 15) łatwiej walczyć o swoje interesy.
 5. Dzieci osób mieszkających w Borkach mają obecnie utrudniony dostęp do szkoły oraz przedszkola w Podkowie. Szkoła w Brwinowie jest na końcu rankingu szkół w powiecie pruszkowskim.
 6. Lepsza ochrona osiedla przed niechcianymi inwestycjami oraz  przed postępującą  degradacją osiedla.
 7. Brwinów przez 90 lat poza dwoma rurami (wodociąg i kanalizacja) i latarniami nic tu nie zainwestował, nie posadził ani jednej rośliny, nie ustawił ławki, kosza na śmieci.  O wszystkie najprostsze rzeczy takie jak wyrównanie, odśnieżanie drogi, sprzątnięcie czegokolwiek trzeba prosić. Urzędnicy z reguły nie wiedzą, że w Brwinowie są taki ulice jak Jaśminowa, Raszyńska, Piastowa, Magnolii, Sosnowa.

Akcesja Borek jest korzystna dla Podkowy Leśnej:

 1. Wzmocnienie potencjału Podkowy Leśnej
 2. Wspólna historia i ścisłe związki
 3. Spójność architektoniczno-urbanistyczna
 4. Spójność geograficzno-przyrodnicza
 5. Spójność kulturowo-społeczna
 6. Brak widocznej granicy
 7. Uporządkowanie chaosu administracyjnego
 8. Zwiększenie liczby mieszkańców Podkowy o 430 osób (10%)
 9. Zwiększenie powierzchni miasta o ok. 70 ha
 10. Zwiększenie budżetu Podkowy o 2 mln. zł * rocznie (podatki z terenu Borek) bez zwiększenia kosztów obsługi administracyjnej

* przy bardzo ostrożnym założeniu 4,6 tyś. złotych przypadajacych z budżetu na mieszkańca Borek; dla porównania Podkowa – 6,4 tyś. zł, Brwinów 3,5 tyś. zł