MISJA, CELE

Nasze cele to:

 1. Przyłączenie  dzielnicy Wille Borki do Podkowy Leśnej oraz integracji mieszkańców Borek i Podkowy Leśnej
 2. Poprawa warunków życia mieszkańców dzielnicy Wille Borki
 3. Ochrona wartości  urbanistycznych, architektonicznych, przyrodniczych i historycznych dzielnicy Wille Borki
 4. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej i integracyjnej
 5. Wspieranie działań proekologicznych oraz prospołecznych
 6. Propagowanie sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacj
 7. Promowanie idei i inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu lokalnego
 8. Upowszechnienie wiedzy historycznej na temat dzielnicy Wille Borki oraz Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Nasze cele zamierzamy zrealizować poprzez :

 1. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz przyłączenia dzielnicy Wille Borki do Podkowy Leśnej
 2. Organizowanie i współorganizowanie działalności sportowej, spotkań, odczytów i koncertów – mających na celu propagowanie zadań określonych statutem
 3. Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych
 4. Współpracę z  jednostkami samorządu terytorialnego i  innymi organizacjami