AKCESJA DO PODKOWY

bilboard3Wille Borki to obszar 70 ha zamieszkały przez ok. 430 osób. Południową granicą z Podkową Leśną jest ulica Wiewiórek, północną granicę wyznacza droga 719.

Mieszkańcy Borek od zawsze w przeważającej części uważali się za mieszkańców Podkowy Leśnej, a nie Brwinowa. Borki z Podkową Leśną tworzą jeden organizm. Są ściśle związani kulturowo, społecznie historycznie, geograficznie, urbanistycznie.

Kilkukrotnie też próbowali przyłączyć Borki do Podkowy. Niestety miało to miejsce przed reformą administracyjną, gdy do zmiany granicy potrzebna była zgoda Brwinowa (której nigdy nie było). W chwili obecnej zgoda taka nie jest konieczna. Dlatego też po raz kolejny i mamy nadzieję ostatni podjęliśmy próbę przyłączenia Borek do Podkowy

Wniosek o przyłączenie Borek do Podkowy podpisało 70 % mieszkańców osiedla.

 Więcej informacji na stronach: