AKTUALNOŚCI

UWAGA KONKURS!

Zarząd Stowarzyszenia Wille Borki ogłasza konkurs na nowe LOGO STOWARZYSZENIA. Celem jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu – logo, które będzie wykorzystywane przez Stowarzyszenie do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

Warunki uczestnictwa w konkursie i regulamin

 • Konkurs jest otwarty. Do udziału zapraszamy wszystkich, zarówno amatorów jak i profesjonalistów.
 • Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków i regulaminu konkursu.
 • Uczestnik przedstawia swój autorski projekt, nie naruszający cudzych praw autorskich.
 • Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na użycie projektu logo przez Stowarzyszenie i zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Stowarzyszenia Wille Borki.
 • Forma pracy konkursowej:
  • Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
  • Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
   • zawierać pełną nazwę – Stowarzyszenie Wille Borki;
   • być czytelne i łatwe do zapamiętania;
   • być proste pod względem graficznym i kolorystycznym.
 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do ewentualnego opracowania pod względem technicznym, wybranego projektu znaku graficznego przez profesjonalnego grafika.
 • Miejsce i termin składania prac konkursowych:
 • Podpisane prace (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) należy składać do dnia 23.05.2022 na adres mailowy zarzad@willeborki.org w formie dowolnego pliku graficznego lub w formie materialnej po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca dostarczenia drogą mailową.
 • Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 • Organizator nie zwraca prac.
 • Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
  • zgodność projektu z danymi Stowarzyszenia,
  • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
  • czytelność i funkcjonalność projektu,
  • estetyka wykonania projektu.
 • Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
  • Zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję Konkursową, powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia.
  • Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.
  • Wystawa prezentująca nadesłane prace oraz data ogłoszenia wyników: 12.06.2022 r. – podczas Otwartego Ogrodu Stowarzyszenia.
 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.
 • Wyniki zostaną zamieszczone na stronie Stowarzyszenia www.willeborki.org oraz na profilu www.facebook.com/StowarzyszenieWilleBorki
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie!